Selecteer een pagina

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Mentoys.com en het logo van Mentoys.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Mutando non Mutor B.V.. Mutando non Mutor B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Mutando non Mutor B.V. en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mutando non Mutor B.V. is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Mutando non Mutor B.V. heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Mutando non Mutor B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Mutando non Mutor B.V. heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.